Quảng Ninh: Nhà máy rác Khe Giang xử lý rác bằng công nghệ Việt

Sau gần 6 năm đi vào hoạt động, Nhà máy xử lý rác Khe Giang (xã Thượng Yên Công, Uông Bí, Quảng Ninh) đã đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải thần tốc của thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên với lượng rác thải sinh hoạt đô thị thải ra đến đâu đưa vào nhà máy đốt hết ngay đến đó.