Phim tài liệu - Hành trình 30 năm trường cao đẳng nghề sông Đà

Ngôi trường lớn lên cùng công trình thủy điện sông Đà là một trong những niềm tự hào của người sông Đà. Hơn 30 năm xây dựng và phát triển phục vụ công trình thế kỷ của đất nước các thế hệ giáo viên , học sinh của trường cao đẳng nghề sông Đà đã đóng góp to lớn xây dựng nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.