Giống cây 'trời ban' giúp huyện miền núi Nghệ An xóa đói giảm nghèo

Tận dụng lợi thế khí hậu và thổ nhưỡng, hàng trăm gia đình ở huyện Quế Phong (Nghệ An) đã thoát nghèo nhờ trồng quế. Cũng nhờ cây quế này mà nhiều em học sinh có điều kiện được đến trường, viết tiếp ước mơ...