5 tháng đầu năm, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm 18%

Tổng cục Hải quan cho biết, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu từ ngày 01-31/5 đạt 28.614 tỷ đồng; lũy kế từ ngày 01/01 đến 31/5 đạt 152.942 tỷ đồng, bằng 36% dự toán, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.