Quốc gia thứ 9 phê chuẩn hiệp định CPTPP

Malaysia trở thành quốc gia thứ 9 phê chuẩn hiệp định CPTPP, sau khi kết luận hiệp định sẽ mang lại những thuận lợi to lớn về xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư. Malaysia kỳ vọng việc gia nhập hiệp định CPTPP sẽ giúp nước này thúc đẩy hoạt động thương mại đạt 655,9 tỷ USD vào năm 2030.