Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư, Xây dựng - Dịch vụ Nông lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Văn Sơn: Tiếp tục chủ động, sáng tạo làm nên một tạp chí có vị thế và uy tín trong hệ thống báo chí Việt Nam

Lời tòa soạn: Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh được thành lập và bước vào hoạt động đến nay vừa tròn 1 năm. Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư xây dựng - dịch vụ nông lâm nghiệp Việt Nam đã dành cho phóng viên tạp chí cuộc phỏng vấn. Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư xây dựng - dịch vụ nông lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Văn Sơn SỰ KIỆN Kỷ niệm 1 năm xuất bản Tạp chí Tiếp tục chủ động, sáng tạo làm nên một tạp chí có vị thế và uy tín trong hệ thống báo chí Việt Nam.