Công ty cổ phần Giao hàng Tiết kiệm nợ bảo hiểm xã hội gần 15,4 tỷ đồng

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội, tính đến tháng 1/2023, Công ty cổ phần Giao hàng Tiết kiệm (GHTK), mã số thuế: 0106181807 là đơn vị đứng đầu danh sách nợ tiền BHXH gần 15,4 tỷ đồng của 8.893 lao động.