10 nhóm nghề nào đang giảm tuyển dụng lao động nhiều nhất?

Theo báo cáo phân tích tình hình tuyển dụng tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2023 của Navigos Group (Công ty nghiên cứu thị trường lao động), nhu cầu tuyển dụng của các ngành trong 4 tháng đầu năm 2023 giảm 18% so với thời điểm trước khi có dịch Covid-19 và giảm 16% so với thời điểm bắt đầu phục hồi sau dịch (năm 2022). Có những ngành giảm mạnh đến 43% nhu cầu tuyển dụng nhân sự.