Khai thác, tận dụng nguồn Năng lượng Tái tạo ở Châu Á đối trọng với Trung Quốc?

Cuộc tranh luận về An ninh Năng lượng hiện nay tập trung chủ yếu vào việc ai sẽ kiểm soát nguồn Cung cấp Điện trong tương lai. Theo Nikkei, 3 sự kiện gần đây đã phục hồi động lực cho việc phát triển lưới điện truyền tải đường dài mới với kỹ thuật tiên tiến khắp Châu Á.