Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và câu chuyện quét cầu thang

Câu chuyện “quét cầu thang” của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được nhiều người kể lại. Trong đó, có hai người đã đưa vào tác phẩm của mình là nhà báo lão thành Hữu Thọ và nhà văn Hải Hồ...