Sổ tay nhà nông

Phân bón Cà Mau: Chọn đúng để cà phê xen canh cho năng suất cao

26/09/2023 18:06:41

Biến đổi khí hậu, giá cà phê ở mức thấp nên thời gian qua người nông dân trồng xen cây có giá trị cao trong vườn cà phê, điều này có nguy cơ làm giảm năng suất và sản lượng cà phê Việt Nam.