2 lãnh đạo cấp cao của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy bị kỷ luật

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) và ông Cao Thành Đồng - Thành viên Hội đồng Thành viên SBIC do có vi phạm trong công tác quản lý.