Đến năm 2030, sẽ chuyển đổi tàu biển Việt Nam chuyển sang dùng nhiên liệu sạch

Mục tiêu của Đề án Phát triển đội tàu vận tải biển của Việt Nam vừa được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành đã đề ra những giải pháp hỗ trợ mạnh mẽ các chủ tàu thực hiện chuyển đổi tàu biển hiện có sang tàu biển dùng nhiên liệu sạch theo lộ trình cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về cắt giảm khí thải nhà kính và phát thải ròng về 0.