Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho thanh niên

Ngày 18/5, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo khoa học: “Năng lực chuyển đổi số cho thanh niên”. Hội thảo gồm 2 phần: Phiên toàn thể và Phiên tiểu ban chuyên đề.