Kết nối giao thông

Thông xe cầu Vàm Sát 2 nối huyện đảo duy nhất TP.HCM

15/09/2023 14:23:34

Sau 5 năm thi công, dự án Cầu Vàm Sát 2 nối xã Lý Nhơn với trung tâm huyện Cần Giờ, với vốn đầu tư 343 tỷ đồng chính thức thông xe vào sáng 15/9.