Không cần học vẫn giàu - sự “tưởng bở” của nhiều thế hệ

Câu cửa miệng của nhiều người là "Bill Gates cũng bỏ học giữa chừng đấy thôi". Thực tế số người học ít mà vẫn giàu là rất nhỏ.