Cần phối hợp đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy nông nghiệp xanh

Tại tọa đàm trực tuyến chủ đề "Doanh nghiệp FDI trong tăng trưởng xanh của Việt Nam" (ngày 27/4), ông Đào Thế Anh, Viện Phó Viện Khoa học nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, để thúc đẩy nông nghiệp xanh, hướng tới "Net Zero" phát thải trong nông nghiệp vào năm 2050 cần phối hợp đồng bộ các giải pháp.