Cơ hội và thách thức trong chuyển dịch năng lượng hướng đến phát thải bằng '0'

Ngày 30/3, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Chuyển dịch năng lượng hướng đến phát thải ròng bằng ‘0’: Cơ hội và thách thức”.