Biến điện thoại thành chiếc thẻ vật lý để thực hiện thanh toán

26/09/2023 17:28:47

Nhờ việc áp dụng công nghệ số hóa thẻ thanh toán lên các website hoặc ứng dụng thanh toán điện tử, điện thoại di động giờ đây cũng được ví von là "chiếc thẻ vật lý" của ngân hàng.