Cần thực hiện tổ chức giao thông cho xe ô tô con đi vào làn BRT

Dự án đầu tư xe ô tô buýt nhanh - BRT ở Hà Nội, từ bến xe Kim Mã (quận Ba Đình), đến bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông), thực chất là một dự án “ép duyên”, hấp tấp, “học đòi” các nước phát triển.